ζιβύνας
ζιβύνη
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: spear (weapon)
  • Forms:
ζιβύνην
ζιζαβοῦ
  • Parse: unknown
  • Meaning: [a word of incantation found in Testament of Solomon]
ζιζάνια
ζιζάνιον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: darnel, tares, false grain
  • Note: Darnel (Lolium temulentum) looks similar to wheat but grows a little taller. Also called “poison darnel,” the seed is an aphrodisiac; but too much can result in death.
  • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMζιζάνιονζιζάνια
GENζιζανίουζιζανίων
DATζιζανίῳζιζανίοις
ACCζιζάνιονζιζάνια
ζιζανίων