πέσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: πίπτω
πεσεῖν
πεσεῖσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Root: πίπτω
πεσεῖται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: πίπτω
πέσετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: πίπτω
πεσέτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: πίπτω
πεσέτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: πίπτω
πέσῃ
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: πίπτω
πεσῇ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: πίπτω
πέσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: πίπτω
πέσητε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: πίπτω
πέσοι
 • Parse: Verb: Fut Act Opt 3rd Sing
 • Root: πίπτω
πεσόν
 • Parse: Part: 2Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πίπτω
πεσόντα
 • Parse: Part: 2Aor Act Acc Sing Masc
 • Root: πίπτω
πεσόντας
 • Parse: Part: 2Aor Act Acc Plur Masc
 • Root: πίπτω
πεσόντες
 • Parse: Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: πίπτω
πεσοῦμαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: πίπτω
πεσούμεθα
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • Root: πίπτω
πεσοῦνται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: πίπτω
πεσοῦσα
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • Root: πίπτω
πεσοῦσαν
 • Parse: Part: Aor Act Acc Sing Fem
 • Root: πίπτω
πέσσετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: πέσσω
πέσσητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: πέσσω
πεσσούσας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • Root: πέσσω
πέσσουσι, πέσσουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: πέσσω
πέσσω
 • Meaning:
  • to soften, ripen or change (by means of heat)
  • by a fire: to cook, dress, bake
  • Of the sun: to ripen (fruit)
  • Of the stomach: to digest
  • metaphorically:
   • to cherish or nurse (one's wrath)
   • to enjoy
 • Forms:
  • ἔπεψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔπεψε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • πεπεμμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
  • πέσσετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • πέσσητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • πεσσούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
  • πέσσουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • πέψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
πέσω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: πίπτω
πεσών, πεσῶν
 • Parse:
  • Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
  • Part: 2Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πίπτω
πέσωσι, πέσωσιν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: πίπτω