τρώγει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τρώγω
τρώγειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Meaning: gnaw, nibble, munch
 • Root: τρώγω
τρώγεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: gnaw, nibble, munch
 • Root: τρώγω
τρῶγλαι
τρώγλαις
τρώγλας
τρώγλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a hole (in a chest formed by gnawing), a mouse's hole
  • a hole (of an asp)
  • a hole (in a rock), cave, cavern
  • a deep hole in the ground, a pit
 • Forms:
τρώγλης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: hole
 • Root: τρώγλη
τρώγλην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: hole
 • Root: τρώγλη
τρωγλοδύτης
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • cave-men, one who creeps into holes; an Ethiopian tribe
 • Forms:
τρωγλῶν
τρώγοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: τρώγω
τρώγω
 • Meaning: to gnaw, crop, browse upon, eat, nibble, munch
 • Forms:
  • τρώγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • τρώγειν Verb: Pres Act Infin
  • τρώγοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • τρώγων Part: Pres Act Nom Sing Masc
τρώγων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: τρώγω
τρωθήσῃ
τρωθήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
τρώμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wound
 • Note: Alternate spelling for τραῦμα
τρώσαι
τρώσασα
τρωσάτω
τρώσῃ