τεμεῖν
τεμεῖς
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: τέμνω
τεμένεσι
τεμένη
τέμενος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a section of land dedicated to God or king and not for common use
  • temple area
  • shrine, sacred precinct
  • king's estate
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτέμενοςτεμένη
GENτεμένουςτεμενῶν
τεμενέων
DATτεμένειτεμένεσι(ν)
ACCτεμένοςτεμένη
τεμένους
τέμνε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τέμνω
τέμνειν
τέμνετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: τέμνω
τέμνω
 • Note: Also spelled τάμνω
 • Meaning:
  • to prune, trim
  • to cut, hew
  • to split, divide
 • Forms:
  • ἔτεμνον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἔτεμνον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐτμήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • τεμεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • τέμνε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • τέμνετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • τμηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • τμηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • τμηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
τεμῶ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: τέμνω