τεινέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: τείνω
τείνοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: τείνω
τείνω
 • Meaning:
  • to stretch, stretch out, extend, draw tight, spread
  • to pull tight
  • to draw (an archery bow)
 • Forms:
  • ἔτεινε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • τεταμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • τεινέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • τείνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • τείνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • τέτακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • τεταμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • τεταμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
τείνων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: τείνω
τείσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: τίνω
τείσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: τίνω
τείσουσι, τείσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: τίνω
τείσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: τίνω
τείχα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Note: Typo error. Should be τείχη
 • Root: τεῖχος
τείχει
τείχεσι, τείχεσιν
τειχέων
τείχη
τειχήρεις
τειχήρεσι, τειχήρεσιν
τειχήρης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • walled, enclosed by walls, fortified
  • protected by walls
  • protection from being beleaguered, besieged
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτειχήρηςτειχῆρες
GENτειχήρους
DATτειχήρει
ACCτειχήρητειχῆρες
Plural
 MascFemNeut
NOMτειχήρειςτειχήρη
GENτεχηρῶν
DATτειχήρεσι(ν)
ACCτειχήρειςτειχήρη
τειχίσαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • Root:τειχίζω
τειχίζω
 • Meaning:
  • to build walls around (a town) for defense
  • to fortify
 • Forms:
  • ἐτείχισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • τετειχισμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
  • τετειχισμέναις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Fem
  • τετειχισμένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
  • τετειχισμένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
  • τετειχισμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
  • τετειχισμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
τείχισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wall, fort, fortification
 • Forms:
τειχισταῖς
τειχιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • builder (of a wall)
  • mason
wall
τεῖχος
τεῖχος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wall, city wall, protective wall
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτεῖχοςτείχη, τείχεα
GENτείχους, τεῖχεοςτειχῶν
τειχέων
DATτείχειτείχεσι(ν)
ACCτείχοςτείχη, τείχεα
τείχους
τειχῶν