τεκεῖν
τέκῃ
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: τίκτω
τεκμαίρομαι
 • Meaning:
  • to judge by certain signs
  • to fix by boundary
  • to ordain
  • to decree
 • Forms:
  • τεκμηράμενον Part: Aor Mid Acc Sing Masc
  • τεκμηράμενον Part: Aor Mid Nom/Acc Sing Neut
τεκμηράμενον
τεκμήρια
τεκμηρίοις
τεκμήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • sign
   • token
   • pledge
  • proof
   • infallible proof
   • positive proof
   • convincing proof
  • symptom or signal indicating a specific state of affairs or activity
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτεκμήριοντεκμήρια
GENτεκμηρίουτεκμηρίων
DATτεκμηρίῳτεκμηρίοις
ACCτεκμήριοντεκμήρια
τεκμηρίων
τέκν’
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning:
  • child
 • Root:τέκνον
τέκνα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • Noun: Voc Plur Neut
 • Root: τέκνον
τεκνία
τεκνίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • an infant
  • little child
 • Forms:
τεκνογονεῖν
τεκνογονέω
 • Meaning:
  • to bear children
   • be a parent
   • have children
 • Forms:
  • τεκνογονεῖν Verb: Pres Act Infin
  • τεκνογονοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
τεκνογονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • childbirth
  • childbearing
  • maternity
 • Forms:
τεκνογονίας
τεκνογονοῦσι, τεκνογονοῦσιν
τέκνοις
τέκνοισι
 • Parse #1:
  • Noun: Dat Plur Neut
 • Meaning: child
 • Root: τέκνον
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to furnish; to beget
 • Root: τεκνόω
τέκνον
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Noun: Voc Sing Neut
 • Meaning:
  • descendant
   • immediate offspring
   • child
   • daughter
   • son
  • an adherent to (a philosophy)
  • member of a community
  • servant
  • a pupil (of a teacher), an apprentice (of a priest)
  • a term of endearment
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτέκνοντέκνα
GENτέκνουτέκνων
DATτέκνῳτέκνοις
ACCτέκνοντέκνα
τεκνοποιεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root:τεκνοποιέω
τεκνοποιέω
 • Meaning:
  • to produce children
  • to bear offspring, give birth to children
 • Forms:
  • τεκνοποιεῖ
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • τεκνοποιήσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
  • ἐτεκνοποίει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐτεκνοποιήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐτεκνοποίησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • τεκνοποιήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • τεκνοποιήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • τεκνοποιήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • τεκνοποιήσῃς Verb: 1Aor Act Subj 2nd Sing
  • τεκνοποιήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • τεκνοποιήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
τεκνοποιήσατε
τεκνοποιήσει
τεκνοποιήσῃ
τεκνοποιήσῃς
τεκνοποιήσομαι
τεκνοποιήσουσι, τεκνοποιήσουσιν
τεκνοποιήσωμαι
τεκνοποιοῦσι, τεκνοποιοῦσιν
τεκνοτροφέω
 • Meaning: to bring up children, be a child-rearer, i.e., fulfill the duties of a female parent
 • Forms:
  • ἐτεκνοτρόφησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐτεκνοτρόφησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
τέκνου
τεκνοφόνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: child-murdering (ritual)
 • Forms:
τεκνοφόνους
τεκνόω
 • Meaning: to beget
τέκνῳ
τέκνων
τεκνώσουσι, τεκνώσουσιν
τεκοῦσα
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • Root: τίκτω
τεκοῦσαι
 • Parse:
  • Part: Aor/Fut Act Nom Plur Fem
  • Part: Aor/Fut Act Dat Sing Fem
 • Root:τίκτω
τεκούσαις
 • Parse: Part: Aor Act Dat Plur Fem
 • Root: τίκτω
τεκοῦσαν
 • Parse: Part: Aor Act Acc Sing Fem
 • Root: τίκτω
τεκούσας
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Plur Fem
  • Part: Aor Act Gen Sing Fem
 • Meaning: to engender
 • Root: τίκτω
τεκούσῃ
 • Parse: Part: Aor Act Dat Sing Fem
 • Root: τίκτω
τεκούσης
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Fem
 • Root: τίκτω
τέκταινε
τεκταίνει
τεκταίνεται
τεκταινομένη
τεκταινόμενος
τεκταινομένου
τεκταίνοντες
τεκταινόντων
τεκταίνουσι, τεκταίνουσιν
τεκταίνω
 • Active Meaning:
  • to work, contrive, scheme (to get money)
  • to work as a smith or tradesman
  • to devise, plan, scheme
  • to build, create, work
  • to cause, effect, bring about
 • Middle Meaning:
  • to devise, plan, scheme
 • Forms:
  • ἐτέκταινον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐτέκταινον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • τεκταίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • τεκταίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • τεκταινομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • τεκταινόμενος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • τεκταινομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
  • τεκταίνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • τεκταινόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • τεκταίνουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • τεκταίνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • τεκτήνῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
τεκτήνῃ
τέκτονα
τέκτονας
τέκτονες
τεκτονικά
τεκτονικήν
τεκτονικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of carpentry
  • experienced and skilled in building
  • builder, carpenter
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτεκτονικόςτεκτονικήτεκτονικόν
GENτεκτονικοῦτεκτονικῆςτεκτονικοῦ
DATτεκτονικῷτεκτονικῇτεκτονικῷ
ACCτεκτονικόντεκτονικήντεκτονικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMτεκτονικοίτεκτονικαίτεκτονικά
GENτεκτονικῶντεκτονικῶντεκτονικῶν
DATτεκτονικοῖςτεκτονικαῖςτεκτονικοῖς
ACCτεκτονικούςτεκτονικάςτεκτονικά
τεκτονικήν
τέκτονος
τεκτόνων
τέκτοσι, τέκτοσιν
τέκτων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: carpenter, mason, craftsman, workman, artisan, artificer, technician
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτέκτωντέκτονες
GENτέκτονοςτεκτόνων
DATτέκτονιτέκτοσι(ν)
ACCτέκτονατέκτονας
τέκωσι, τέκωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: τίκτω