ξύῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ξύω
ξύλα
ξυλάρια
ξυλάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a small piece of wood, a twig, stick
 • Forms:
  • ξυλάρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
ξυλεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: obtaining wood, chopping and carrying wood, bringing wood
 • Forms:
  • ξυλείαν
   • Noun: Acc Sing Fem
  • ξυλείας
   • Noun: Acc Plur Fem
   • Noun: Gen Sing Fem
ξυλείαν
 • Parse:
  • Noun: Gen Plur Fem
  • Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ξυλεία
ξυλείας
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Fem
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ξυλεία
ξύλινα
ξυλίνας
ξυλίνη
ξυλίνην
ξύλινοι
ξυλίνοις
ξύλινον
ξύλινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • wooden, of wood
  • Substantive:
   • tree, lumber
 • Forms:
  • ξύλινα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ξυλίνας
   • Adj: Gen Sing Fem
   • Adj: Acc Plur Fem
  • ξυλίνη Adj: Nom Sing Fem
  • ξυλίνην Adj: Acc Sing Fem
  • ξυλίνοις Adj: Dat Plur Masc
  • ξυλίνου Adj: Gen Sing Neut
  • ξυλίνους Adj: Acc Plur Masc
  • ξυλίνῳ Adj: Dat Sing Neut
  • ξυλίνων Adj: Gen Plur Masc
  • ξύλινοι Adj: Nom Plur Masc
  • ξύλινον Adj: Nom Sing Neut
ξυλίνου
ξυλίνους
ξυλίνῳ
ξυλίνων
ξύλοις
ξυλοκόποι
ξυλοκόπος
ξυλοκόπου
ξυλοκόπους
ξύλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • cut wood, timber, firewood, log
  • stocks, pole, gallows, yoke, stocks (i.e., objects made of wood)
  • tree (not cut down)
  • Collectively: forest
 • Forms:
  • ξύλα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ξύλου Noun: Gen Sing Neut
  • ξύλῳ Noun: Dat Sing Neut
  • ξύλων Noun: Gen Plur Neut
  • ξύλοις Noun: Dat Plur Neut
ξύλου
ξυλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make of wood, panel with wood
 • Forms:
  • ἐξυλωμένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
  • ἐξύλωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξύλωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ξυλῶσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
ξυλοφορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wood-carrying; wood-offering
 • Forms:
  • ξυλοφορίας Noun: Gen Sing Fem
ξυλοφορίας
ξυλοφόρος
ξυλοφόρων
ξύλῳ
ξύλων
ξυλῶσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: ξυλόω
ξυνίημι
ξυρᾶσθαι
ξυράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to shave (the hair on any part of the head or body)
  • Middle:
   • to shave oneself
   • to have someone else shave
 • Forms:
 • Present
 • ξυρᾶσθαι Verb: Pres Pass Infin
 • Imperfect
 • Future
 • ξυρήσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • ξυρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ξυρήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ξυρηθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ξυρηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ξυρήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἐξυρήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξύρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξυρήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐξύρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ξυρήσωνται Verb: Aor Mid Deponent Subj 3rd Plur
 • ξύρησαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ξυρήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ξυρήσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • ξυρηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • Perfect
 • ἐξυρημένῃ Verb: Perf Pass Part Dat Sing Fem
 • ἐξυρημένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • ἐξυρημένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
ξυρηθῆναι
ξυρηθήσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • Root: ξυράω
ξυρηθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ξυράω
ξύρησαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: ξυράω
ξυρήσασθαι
ξυρήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ξυράω
ξυρήσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ξυράω
ξυρήσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: ξυράω
ξύρησιν
ξύρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a shaving (as act of mourning)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMξύρησιςξυρήσεις
GENξυρήεωςξυρήσεων
DATξυρήσειξυρήσεσι(ν)
ACCξύρησινξυρήσεις
ξυρήσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: ξυράω
ξυρήσωμαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • Root: ξυράω
ξυρήσωνται
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Subj 3rd Plur
 • Root: ξυράω
ξυρόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a razor
 • Forms:
  • ξυρῷ Noun: Dat Sing Neut
ξυρῷ
ξύστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a polisher
ξυστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: scraped, polished, shaped, smoothed
 • Forms:
  • ξυστούς Adj: Acc Plur Masc
  • ξυστοῦ Adj: Gen Sing Masc
  • ξυστῶν Adj: Gen Plur Masc
ξυστοῦ
ξυστούς
ξυστῶν
ξύω
ξύων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ξύω