ξηρά
ξηραί
ξηραίνεσθαι
ξηραίνεται
ξηραινόμεναι
ξηραινόμενος
ξηραίνονται
ξηραίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to dry, dry up
  • Passive:
   • to be dried, be dried up
   • to become dry
   • to pine away
   • to be withered, wither, shrivel
   • to be ripe, be over-ripe
   • to be paralyzed, incapable of motion, become rigid
 • Cognates: ἀναξηραίνω, ἀποξηραίνω, καταξηραίνω, ξηραίνω
 • Forms:
  • ἐξηραμμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • ἐξήρανας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξήρανε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξήρανεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξηράνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξηράνθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐξηράνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξήρανται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • ξηραινόμεναι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • ξηραινόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ξηραίνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ξηραίνεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ξηραίνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ξηραίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ξηρανεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ξηρανθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
  • ξηρανθῆναι Verb: 1Aor Pass Infin
  • ξηρανθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ξηρανθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ξηρανῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ξηραίνων
ξηράν
ξηρανεῖ
ξηρανθείη
ξηρανθῆναι
ξηρανθήσεται
ξηρανθήσονται
ξηρανῶ
ξηρᾶς 
ξηράς
ξηρασία 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: desiccation, dryness, drought
 • Forms:
  • ξηρασίας Noun: Gen Sing Fem
  • ξηρασίᾳ Noun: Dat Sing Fem
ξηρασίᾳ 
ξηρασίας
ξῆροι
ξηρόν
ξηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: arid, dry, dry land, parched, withered
 • Cognates: κατάξηρος, ξηρός
 • Forms:
  • ξηραί Adj: Nom Plur Fem
  • ξηρά Adj: Nom Sing Fem
  • ξηράν Adj: Acc Sing Fem
  • ξηρᾶς Adj: Gen Sing Fem
  • ξηρῷ Adj: Dat Sing Neut
  • ξηρῶν Adj: Gen Plur Masc
  • ξηρόν Adj: Acc Sing Neut
  • ξηρούς Adj: Acc Plur Masc
  • ξηροῦ Adj: Gen Sing Masc
  • ξῆροι Adj: Nom Plur Masc
ξηροῦ
ξηρούς
ξηρῷ
ξηρῶν