ξόανα
ξοάνοις
ξοάνοισιν
ξόανον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: carved image, wooden image (of idols)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMξόανονξόανα
GENξοάνουξοάνων
DATξοάνῳξοάνοις
ξοάνοισιν
ACCξόανονξόανα
ξουθά
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ξουθός
ξουθός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • nimble, agile, fluttered, rapidly moving back and forth
  • beige, yellow-brown colour
  • shrill, trilling sound
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMξουθόςξουθάξουθόν
GENξουθοῦξουθᾶςξουθοῦ
DATξουθῷξουθᾷξουθῷ
ACCξουθόνξουθάνξουθόν
Plural
 MascFemNeut
NOMξουθοίξουθαίξουθά
GENξουθῶν
DATξουθοῖςξουθαῖςξουθοῖς
ACCξουθούςξουθάςξουθά