ξαίνω
 • Meaning: to comb (wool), card (wool)
ξανθά
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ξανθός
ξανθῆς
ξανθίζουσα
ξανθίζω
 • Meaning:
  • to be yellow (esp. yellow hair)
  • to make yellow
 • Forms:
  • ξανθίζουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
ξανθός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: yellow, reddish-yellow, blond
 • Forms:
  • ξανθά Adj: Nom Sing Fem
  • ξανθά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ξανθῆς Adj: Gen Sing Fem
  • ξανθῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
ξανθῷ