νωθροί
νωθροῖς
νωθροκάρδιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: slow of heart, slow of mind, stupid, unintelligent
νωθρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: dull, slothful, sluggish, lazy, stupid
 • Forms:
  • νωθροί Adj: Nom Plur Masc
  • νωθροῖς Adj: Dat Plur Masc
νωθρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sluggish, halting
 • Forms:
  • νωθρότητα Noun: Acc Sing Fem
νωθρότητα
νωκήδ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: sheep-master, owner of sheep
 • Concord: 2Kings 3:4
νῶτα
νωτίζω
νωτοφόρος
νωτοφόρων
νῶτοι
νώτοις
νῶτον
νῶτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the back, backside
 • Forms:
  • νῶτα Noun: Acc Plur Neut
  • νῶτοι Noun: Nom Plur Masc
  • νώτοις Noun: Dat Plur Neut
  • νῶτον Noun: Acc Sing Masc
  • νώτου Noun: Gen Sing Neut
νώτου