ψύα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: muscle of the loins
 • Note: alternate spelling of ψόα
ψυγήσεται
 • Parse: Verb: 2nd Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ψύχω
ψυγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chilliness, dampness, drying-place, drying ground, refreshment
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMψυγμόςψυγμοί
GENψυγμοῦψυγμῶν
DATψυγμῷψυγμοῖς
ACCψυγμόνψυγμούς
VOCψυγμέψυγμοί
ψυγμούς
ψυκτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a wine cooler
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMψυκτήρψυκτῆρες
GENψυκτῆροςψυκτήρων
DATψυκτῆριψυκτῆρσι(ν)
ACCψυκτῆραψυκτῆρας
ψυκτῆρες
ψύλλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: flea, sea-flea
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMψύλλοςψύλλοι
GENψύλλουψύλλων
DATψύλλῳψύλλοις
ACCψύλλονψύλλους
ψύλλου
ψύξεως
ψῦξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cold, chill
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMψῦξιςψύξεις
GENψύξεωςψύξεων
DATψύξειψύξεσι(ν)
ACCψῦξινψύξεις
ψύξουσι(ν)
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: ψύχω
ψυχαγωγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lead a soul astray, attract, beguile (someone)
 • Forms:
  • ψυχαγωγῶν Part: Pres Act Gen Plur Masc
ψυχαγωγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: amusement, delight, a winning of souls, persuasion
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMψυχαγωγίαψυχαγωγίαι
GENψυχαγωγίαςψυχαγωγιῶν
DATψυχαγωγίᾳψυχαγωγίαις
ACCψυχαγωγίανψυχαγωγίας
ψυχαγωγίαν
ψυχαγωγῶν
ψυχαί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: ψυχή
ψυχαῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ψυχή
ψυχαῖσι
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ψυχή
ψυχάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ψυχή
ψύχει
ψυχή
 • Parse: Noun: Nom/Voc Sing Fem
 • Meaning:
  • soul, life, creature, living being, physical life, life-force
  • corpse, dead person
  • an individual person
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMψυχήψυχαί
GENψυχῆςψυχῶν
DATψυχῇψυχαῖς
ψυχαῖσι
ACCψυχήνψυχάς
VOCψυχήψυχαί
ψυχῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ψυχή
ψυχήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ψυχή
ψυχῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ψυχή
ψυχικαί
ψυχική
ψυχικοί
ψυχικόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ψυχικός
ψυχικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: natural, sensual, sensitive, sentient
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMψυχικόςψυχικά
ψυχική
ψυχικόν
GENψυχικοῦψυχικᾶςψυχικοῦ
DATψυχικῷψυχικᾷψυχικῷ
ACCψυχικόνψυχικάνψυχικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMψυχικοίψυχικαίψυχικά
GENψυχικῶν
DATψυχικοῖςψυχικαῖςψυχικοῖς
ACCψυχικούςψυχικάςψυχικά
ψυχικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: of the soul, heartily, at heart
ψῦχος
Neuter
 SingularPlural
NOMψῦχοςψύχη
GENψύχουςψυχῶν
DATψύχειψύχεσι(ν)
ACCψύχοςψύχη
ψυχοτροφεῖται
ψυχοτροφέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sustain the soul
 • Forms:
  • ψυχοτροφεῖται Verb: Pres Mid/Pass 3rd Sing
ψυχοτρόφον
ψυχοτρόφος
Singular
 MascFemNeut
NOMψυχοτρόφοςψυχοτρόφον
GENψυχοτρόφου
DATψυχοτρόφῳ
ACCψυχοτρόφον
Plural
 MascFemNeut
NOMψυχοτρόφοιψυχοτρόφα
GENψυχοτρόφων
DATψυχοτρόφοις
ACCψυχοτρόφουςψυχοτρόφα
ψυχουλκέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be at the last gasp, draw the last breath, breathe the last breath
 • Forms:
  • ψυχουλκούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
ψυχουλκούμενοι
ψύχους
ψυχρόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ψυχρός
ψυχρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: chilly, cold, having a low temperature, chilled
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMψυχρόςψυχράψυχρόν
GENψυχροῦψυχρᾶςψυχροῦ
DATψυχρῷψυχρᾷψυχρῷ
ACCψυχρόνψυχράνψυχρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMψυχροίψυχραίψυχρά
GENψυχρῶν
DATψυχροῖςψυχραῖςψυχροῖς
ACCψυχρούςψυχράςψυχρά
ψυχροῦ
ψυχρῷ
ψύχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to blow, breathe, extinguish (a flame)
  • to cool, make cold, make cool
  • to dry, make dry
 • Cognates: ἀναψύχω, ἀποψύχω, ἐκψύχω, καταψύχω, περιψύχω, ψύχω
 • Forms:
  • ἔψυξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔψυξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔψυξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ψυγήσεται Verb: 2nd Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ψύξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ψυχῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: ψυχή