ψιθυρίζουσιν
ψιθυρίζω
 • Meaning:
  • to whisper, say into the ear
  • to whisper against, whisper slander
  • to spread gossip, spread slander
 • Forms:
  • ἐψιθύριζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐψιθύριζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ψιθυρίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ψιθυρίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ψιθυρίζων
ψιθυρισμοί
ψιθυρισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • whispering, whisper
  • whistle (used by a snake-charmer)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMψιθυρισμόςψιθυρισμοί
GENψιθυρισμοῦψιθυρισμῶν
DATψιθυρισμῷψιθυρισμοῖς
ACCψιθυρισμόνψιθυρισμούς
VOCψιθυρισμέψιθυρισμοί
ψιθυρισμοῦ
ψιθυρισμούς
ψιθυρισμῷ
ψιθυριστάς
ψιθυριστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: whisperer, a secret conspirator
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMψιθυριστήςψιθυρισταί
GENψιθυριστοῦψιθυριστῶν
DATψιθυριστῇψιθυρισταῖς
ACCψιθυριστήνψιθυριστάς
ψιθύροις
ψίθυρον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ψίθυρος
ψίθυρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • slanderous
  • Substantival:
   • whisperer, slanderer
 • Forms:
ψιθύρου
ψιθύρων
ψιλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: rich carpet, mantle
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMψιλήψιλαί
GENψιλῆςψιλῶν
DATψιλῇψιλαῖς
ACCψιλήνψιλάς
VOCψιλήψιλαί
ψιλήν
ψιλόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ψιλός
ψιλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bare, bald
  • Substantival: carpet
  • unarmed (soldier)
 • Forms:
ψιλοῦ
ψιλόω
 • Meaning: to strip bare, pluck off, pull out
 • Forms:
  • ψιλώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ψιλώσουσι(ν)
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: ψιλόω
ψίξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: crumb, bit of bread
 • Forms:
Masculine/Feminine
 SingularPlural
NOMψίξψῖγες
GENψιχόςψιχῶν
DATψιχίψιξί(ν)
ACCψίχαψίχας
ψιχίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a crumb, morsel
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMψιχίοςψιχίη
GENψιχίουςψιχίων
DATψιχίειψιχίεσιν
ACCψιχίοςψιχίη
ψιχίων