ψιθυρίζουσιν
ψιθυρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to whisper, say into the ear
  • to whisper against
  • to spread gossip, spread slander
 • Cognates: διαψιθυρίζω
 • Forms:
  • ἐψιθύριζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ψιθυρίζουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ψιθυρίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ψιθυρίζων
ψιθυρισμοί
ψιθυρισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • whispering, whisper
  • whistle (used by a snake-charmer)
 • Forms:
  • ψιθυρισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ψιθυρισμούς Noun: Acc Plur Masc
  • ψιθυρισμοί Noun: Nom Plur Masc
  • ψιθυρισμῷ Noun: Dat Sing Masc
ψιθυρισμοῦ
ψιθυρισμούς
ψιθυρισμῷ
ψιθυριστάς
ψιθυριστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: whisperer, a secret conspirator
 • Forms:
  • ψιθυριστάς Noun: Acc Plur Masc
ψιθύροις
ψίθυρον
top
ψίθυρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • slanderous
  • Substantival:
   • whisperer
 • Forms:
  • ψιθύροις Adj: Dat Plur Neut
  • ψίθυρον Adj: Acc Sing Masc
  • ψιθύρου Adj: Gen Sing Masc
  • ψιθύρων Adj: Gen Plur Neut
ψιθύρου
ψιθύρων
ψιλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mantle
ψιλήν
ψιλόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ψιλός
ψιλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bare, bald
  • Substantival: carpet
  • unarmed (soldier)
 • Forms:
  • ψιλοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • ψιλήν Adj: Acc Sing Fem
  • ψιλόν
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
ψιλοῦ
ψιλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strip bare, pluck off
 • Forms:
  • ψιλώσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ψιλώσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: ψιλόω
ψίξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: crumb, bit of bread
ψιχίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a crumb, morsel
 • Forms:
  • ψιχίων Noun: Gen Plur Neut
top
ψιχίων