ψηλαφᾶν
ψηλαφάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to grope, manipulate
   • to feel, touch, handle
   • to search out, verify by contact
  • Passive:
   • to be grasped after
 • Forms:
  • ἐψηλαφήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐψηλάφησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐψηλάφησεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ψηλαφᾶν Verb: Pres Act Infin
  • ψηλαφηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ψηλαφῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ψηλαφήσαισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
  • ψηλαφήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ψηλαφήσειαν Verb: Aor Act 3rd Plur
  • ψηλαφήσῃ Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
  • ψηλαφήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ψηλαφήσω Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
  • ψηλαφωμένῳ Verb: Pres Pass Part Dat Sing Neut
  • ψηλαφῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ψηλαφηθήσεται
ψηλαφήσαι
ψηλαφῆσαι 
ψηλαφήσαισαν
ψηλαφήσατε
ψηλαφήσειαν
ψηλαφήσῃ
ψηλάφησιν
ψηλάφησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: feeling, touching, palpation
 • Pattern:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMψηλάφησιςψηλαφήσεις
  GENψηλαφήεωςψηλαφήσεων
  DATψηλαφήσειψηλαφήσεσι(ν)
  ACCψηλάφησινψηλαφήσεις
ψηλαφήσουσιν
ψηλαφήσω
ψηλαφητόν
ψηλαφητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: what can be felt, touchable
 • Forms:
  • ψηλαφητόν Adj: Nom Sing Neut
ψηλαφωμένῳ
ψηλαφῶν
ψηφίζει
ψηφίζω
ψηφισάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ψηφίζω
ψήφισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a decree, law
  • a proposition carried by vote
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMψήφισμαψηφίσματα
  GENψηφίσματοςψηφισμάτων
  DATψηφίσματιψηφίσμασι(ν)
  ACCψήφισμαψηφίσματα
ψηφίσματος
ψηφολογέω
ψηφολογηθήσονται
ψῆφον
ψῆφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a pebble, gravel, grain (of sand)
  • sharp stone (used as a knife)
  • a pebble (used in voting where a black one means conviction, and white one means acquittal)
  • an amulet
 • Forms:
  • ψῆφον Noun: Acc Sing Fem
  • ψήφους Noun: Acc Plur Fem
  • ψήφῳ Noun: Dat Sing Fem
ψήφους
ψήφῳ