ψηλαφᾶν
ψηλαφάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to grope, manipulate
   • to feel, touch, handle
   • to search out, verify by contact
  • Passive:
   • to be grasped after
 • Forms:
 • Present
 • ψηλαφᾶν Verb: Pres Act Infin
 • ψηλαφωμένῳ Verb: Pres Pass Part Dat Sing Neut
 • ψηλαφῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ψηλαφηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ψηλαφήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐψηλαφήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐψηλάφησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐψηλάφησεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • ψηλαφῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ψηλαφήσαισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • ψηλαφήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ψηλαφήσειαν Verb: Aor Act 3rd Plur
 • ψηλαφήσῃ Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
 • ψηλαφήσω Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
 • Perfect
ψηλαφηθήσεται
ψηλαφήσαι, ψηλαφῆσαι
ψηλαφῆσαι
ψηλαφήσαισαν
ψηλαφήσατε
ψηλαφήσειαν
ψηλαφήσῃ
ψηλάφησιν
ψηλάφησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: feeling, touching, groping, palpation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMψηλάφησιςψηλαφήσεις
GENψηλαφήεωςψηλαφήσεων
DATψηλαφήσειψηλαφήσεσι(ν)
ACCψηλάφησινψηλαφήσεις
ψηλαφήσουσιν
ψηλαφήσω
ψηλαφητόν
ψηλαφητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: what can be felt, touchable, palpable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMψηλαφητόςψηλαφητήψηλαφητόν
GENψηλαφητοῦψηλαφητῆςψηλαφητοῦ
DATψηλαφητῷψηλαφητῇψηλαφητῷ
ACCψηλαφητόνψηλαφητήνψηλαφητόν
Plural
 MascFemNeut
NOMψηλαφητοίψηλαφηταίψηλαφητά
GENψηλαφητῶν
DATψηλαφητοῖςψηλαφηταῖςψηλαφητοῖς
ACCψηλαφητούςψηλαφητάςψηλαφητά
ψηλαφωμένῳ
ψηλαφῶν
ψηφίζει
ψηφίζω
ψηφισάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ψηφίζω
ψήφισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a decree, law
  • a proposition carried by vote
  • a decision made (by casting lots)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMψήφισμαψηφίσματα
GENψηφίσματοςψηφισμάτων
DATψηφίσματιψηφίσμασι(ν)
ACCψήφισμαψηφίσματα
ψηφίσματος
ψηφολογέω
ψηφολογηθήσονται
ψῆφον
ψῆφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a pebble, gravel, grain (of sand)
  • sharp stone (used as a knife)
  • a pebble (used in voting where a black one means conviction, and white one means acquittal)
  • an amulet
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMψῆφοςψῆφοι
GENψήφουψήφων
DATψήφῳψήφοις
ACCψῆφονψήφους
ψήφους
ψήφῳ