πόσα
πόσαι
πόσαις
ποσάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: how often?; how many times?; frequently
ποσαπλῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: how often!; how many times!
πόσας
ποσαχῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in how many ways?, how much more?
πόσει
πόσεως
πόση
πόσην
πόσης
ποσί
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc
 • Root: πούς
ποσίν
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc
 • Root: πούς
πόσιν
πόσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • drink, beverage
  • the act of drinking
πόσοι
πόσον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: πόσος
πόσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • how great (long, many, much, large, long)
  • how much?, how many?
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπόσοςπόσηπόσον
GENπόσουπόσηςπόσου
DATπόσῳπόσῃπόσῳ
ACCπόσονπόσηνπόσον
VOCπόσεπόσηπόσε
Plural
 MascFemNeut
NOMπόσοιπόσαιπόσα
GENπόσωνπόσωνπόσων
DATπόσοιςπόσαιςπόσοις
ACCπόσουςπόσαςπόσα
VOCπόσοιπόσαιπόσα
ποσός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of some quantity, of some extent
 • Note: The accent is on the ultima; but some copies spell it with the accent on the penult
ποσότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: greatness
 • Forms:
ποσότητα
πόσου
πόσους
πόσῳ
πόσων