ψεκάδες
ψεκάδων
ψεκάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • any small piece broken off
  • a grain, morsel, bit
  • drop (of rain)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMψεκάςψεκάδες
GENψεκάδοςψεκάδων
DATψεκάδιψεκάσι
ACCψεκάδαψεκάδας
ψέλια
ψέλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bracelet, armlet, clasp, U-shaped armlet
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMψέλιον, ψέλλιονψέλια, ψέλλια
GENψελίου, ψελλίουψελίων, ψελλίων
DATψελίῳ, ψελλίῳψελίοις, ψελλίοις
ACCψέλιον, ψέλλιονψέλια, ψέλλια
ψελίῳ
ψέλλια
ψελλίζουσαι
ψελλίζω
 • Meaning: to falter in speech, speak inarticulately, stammer
 • Forms:
  • ψελλίζουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
ψέλλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bracelet, armlet, clasp, U-shaped armlet
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMψέλιον, ψέλλιονψέλια, ψέλλια
GENψελίου, ψελλίουψελίων, ψελλίων
DATψελίῳ, ψελλίῳψελίοις, ψελλίοις
ACCψέλιον, ψέλλιονψέλια, ψέλλια
ψελλίῳ
ψευδαγγελία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: false report, fake news
ψευδαδέλφοις
ψευδάδελφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a spurious brother, pretended associate, false brother
ψευδαδέλφους
ψευδαδέλφων
ψευδαπόστολοι
ψευδαπόστολος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a false preacher, a spurious apostle, false teacher
ψεύδεα
ψεύδει
ψευδεῖ
ψευδεῖς
ψευδές
ψεύδεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: ψεύδω
ψεύδεσθε
ψεύδεσι, ψεύδεσιν
ψευδέσι, ψευδέσιν
ψεύδεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ψεύδω
ψεύδη
ψευδῆ
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ψευδής
ψεύδῃ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: ψεύδω
ψευδής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • lying, false, untrue
  • deceptive, unreliable
  • given to deception and lying
 • Substantival Meaning:
  • liar
 • Cognates:

  ἀψευδής=unlying, ψευδής=lying,

ψευδόγραφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: writer of falsehoods
ψευδογραφῶν
ψευδοδιδασκαλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: false teaching
 • Forms:
ψευδοδιδασκαλίας
ψευδοδιδάσκαλοι
ψευδοδιδάσκαλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: false teacher
ψευδοθύρια
ψευδοθυρίδων
ψευδοθύριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: false door, secret door
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMψευδοθύριονψευδοθύρια
GENψευδοθυρίουψευδοθυρίων
DATψευδοθυρίῳψευδοθυρίοις
ACCψευδοθύριονψευδοθύρια
ψευδοθυρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: secret door
 • Forms:
ψευδολογέω
 • Meaning: to speak falsely, spread false reports, tell lies
 • Forms:
  • ψευδολογήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ψευδολογήσουσι, ψευδολογήσουσιν
ψευδολογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: falsehood
ψευδολογίας
ψευδολόγοι
ψευδολόγον
ψευδολόγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • speaking lies
  • Substantival:
   • liar
 • Forms:
ψευδολόγων
ψεύδομαι
 • Middle Meaning:
  • to lie, speak a falsehood
  • to falsify
  • to make a false statement about (something)
  • to go back on, renege on (a promise or decision)
  • to disappoint, balk
 • Passive Meaning:
  • to be deceived
 • Forms:
Present
 • ψεύδεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ψευδόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ψευδόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ψευδόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ψεύδονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
Imperfect
Future
 • ψεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ψεύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐψεύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐψεύσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ψεύσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Infin
Perfect
 • ἔψευσαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
ψευδομάρτυρας
ψευδομαρτυρεῖν
ψευδομάρτυρες
ψευδομαρτυρέω
 • Meaning: to be a false witness, give false testimony, witness to a lie, bear a false witness
 • Forms:
  • ἐψευδομαρτύρουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐψευδομαρτύρουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ψευδομαρτυρήσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
  • ψευδομαρτυρήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ψευδομαρτυρήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
ψευδομαρτυρήσαντας
ψευδομαρτυρήσεις
ψευδομαρτυρήσῃς
ψευδομαρτυρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: false testimony, false witness, false witnessing
 • Forms:
ψευδομαρτυρίαι
ψευδομαρτυρίαν
ψευδομαρτυρίας
ψευδομαρτύρων
ψευδομάρτυς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a false witness, lying witness
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMψευδομάρτυςψευδομάρτυρες
GENψευδομάρτυροςψευδομαρτύρων
DATψευδομάρτυριψευδομάρτυρσι
ACCψευδομάρτυρον ψευδομάρτυρας
ψευδόμεθα
ψευδομένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: ψεύδω
ψευδόμενοι
ψευδόμενος
ψευδομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Meaning: to beguile, cheat by lies
 • Root: ψεύδω
ψεύδονται
ψευδόπατρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: false fatherland
ψευδοπροφῆται
ψευδοπροφήταις
ψευδοπροφήτας
ψευδοπροφήτην
ψευδοπροφήτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: false prophet
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMψευδοπροφήτηςψευδοπροφῆται
GENψευδοπροφήτουψευδοπροφητῶν
DATψευδοπροφήτῃψευδοπροφήταις
ACCψευδοπροφήτηνψευδοπροφήτας
ψευδοπροφήτου
ψευδοπροφητῶν
ψεύδορκον
ψεύδορκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: perjured, false oath
 • Forms:
ψεῦδος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a falsehood, lie
  • lying, act of lying, act of deception
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMψεῦδοςψεύδεα
GENψεύδουςψευδῶν
DATψεύδειψεύδεσι(ν)
ACCψεύδοςψεύδεα
ψεύδου
ψεύδους
ψευδοῦς
ψευδόχριστοι
ψευδόχριστος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: false Christ, a false Messiah
ψεύδω
 • Meaning:
  • to cheat by lies, beguile
  • to falsify, create falsehood, speak falsely
  • to disappoint, balk
  • to go back on, renege
 • Forms:
Present
 • ψεύδεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ψεύδεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ψεύδῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • ψευδομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
Imperfect
Future
 • ψεύσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ψεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐψευσάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἐψευσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐψεύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ψεύσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ψεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ψεύσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • ψεύσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ψευσθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • ψεύσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
Perfect
ψευδῶν
ψευδώνυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: falsely named, falsely so called
 • Forms:
ψευδωνύμου
ψευδῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: falsely, untruthfully, untruly
ψεύσαιντο
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Plur
  • Verb: Aor Mid Opt 3rd Plur
 • Meaning: to lie, to tell falsehood
 • Root: ψεύδομαι
ψεύσασθαι
ψεύσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Root: ψεύδω
ψεύσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: ψεύδω
ψεύσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ψεύδω
ψεύσησθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • Root: ψεύδω
ψεύσηται
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root: ψεύδω
ψευσθέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Root: ψεύδω
ψεῦσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a falsehood, fabrication, lie
 • Forms:
ψεύσματα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: lie
 • Root: ψεῦσμα
ψεύσματι
ψεύσματος
ψευσμάτων
ψεύσομαι
ψεύσονται
ψεῦσται
ψεύσταις
ψεύστην
ψεύστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: liar, cheat
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMψεύστηςψεῦσται
GENψεύστουψευστῶν
DATψεύστῃψεύσταις
ACCψεύστηνψεύστας
ψεύσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ψεύδω
ψεύσωνται
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • Root: ψεύδω