πρέπει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πρέπω
πρεπέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: πρέπω
πρέπον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πρέπω
πρέποντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: πρέπω
πρεπόντως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: fittingly, gracefully, fitly
πρεπούσαις
 • Parse: Part: Pres Act Dat Plur Fem
 • Root: πρέπω
πρέπω
 • Meaning:
  • to be conspicuous, distinguished, comely
  • to be proper, be becoming, be flattering
  • to be fitting, suitable, appropriate
  • to appeal (to one's senses)
 • Forms:
  • πρεπέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἔπρεπε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • πρέπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πρέπον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • πρέποντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • πρεπούσαις Part: Pres Act Dat Plur Fem
πρεσβεῖα
πρεσβεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • seniority, an embassy, ambassador, ambassage, message
  • an official journey made on behalf of someone in authority
 • Forms:
πρεσβείαν
πρεσβείας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: embassy
 • Root: πρεσβεία
πρεσβεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • seniority, by eldest, a gift of honour, status of an elder
  • privilege of age and seniority
  • old age
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπρεσβεῖονπρεσβεῖα
GENπρεσβείουπρεσβείων
DATπρεσβείῳπρεσβείοις
ACCπρεσβεῖονπρεσβεῖα
πρεσβείου
πρέσβεις
πρεσβείῳ
πρεσβεύομεν
πρεσβεῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
 • Root: πρεσβεύω
πρεσβεύσας
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: πρεσβεύω
πρεσβεύσοντα
 • Parse:
  • Part: Fut Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Fut Act Acc Sing Masc
 • Root: πρεσβεύω
πρεσβευταί
πρεσβευταῖς
πρεσβευτάς
πρεσβευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an ambassador, messenger, envoy
 • Forms:
πρεσβεύω
 • Meaning: to be an elder, be a senior, be senior reporter, be an ambassador, representative
 • Forms:
  • πρεσβεύσοντα Part: Fut Act Nom/Acc Plur Neut
  • πρεσβεύσοντα Part: Fut Act Acc Sing Masc
  • πρεσβεῦσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • πρεσβεῦσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • πρεσβεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • πρεσβεύομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
πρέσβυς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Note: For Comparative, see πρεσβύτερος
 • Note: For Superlative , see πρεσβύτατος
 • Meaning:
  • ambassador, alderman, envoy
  • aged, old man, venerable, honoured
 • Forms:
  • πρέσβεις Noun: Nom Plur Masc
πρεσβῦτα
πρεσβῦται, πρεσβύται
πρεσβύτας
πρεσβύτατον
πρεσβύτατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: Superlative of πρέσβυς
 • Meaning: eldest, oldest
πρεσβυτέρα
πρεσβύτεραι
πρεσβυτέραν
πρεσβυτέρας
πρεσβύτερε
πρεσβυτέριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: council of elders, order of elders, presbytery
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπρεσβυτέριονπρεσβυτέρια
GENπρεσβυτερίουπρεσβυτερίων
DATπρεσβυτερίῳπρεσβυτερίοις
ACCπρεσβυτέριονπρεσβυτέρια
πρεσβυτερίου
πρεσβυτερίῳ
πρεσβύτεροι
πρεσβυτέροις
πρεσβύτερον
πρεσβύτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of πρέσβυς
 • Adjectival Meaning:
  • elderly, old of age
  • older of age
 • Substantival Meaning:
  • elder person (by age or status)
πρεσβυτέρου
πρεσβυτέρους
πρεσβυτέρῳ
πρεσβυτέρων
πρεσβύτῃ
πρεσβύτην
πρεσβύτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • age, seniority
  • an old (person), elder
  • ambassador, spokesman
  • someone invested with authority, an envoy
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπρεσβύτηςπρεσβῦται
GENπρεσβύτουπρεσβύτῶν
DATπρεσβύτῃπρεσβύταις
ACCπρεσβύτηνπρεσβύτας
VOCπρεσβῦταπρεσβῦται
πρεσβῦτι
πρεσβύτιδας
πρεσβῦτιν
πρεσβῦτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: aged woman, elderly lady
 • Forms:
πρεσβύτου