περιγενέσθαι
περιγενηθεῖσαν
περιγενόμενοι
περιγίνεται
περιγίνομαι
 • Meaning:
  • to become master of, overcome, prevail
  • to be superior, surpass
 • Forms:
  • περιγίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • περιεγένοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • περιγενηθεῖσαν Part: Aor Pass Acc Sing Fem
περιγινόμενα
περιγραφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the general, outward appearance