πέρα
 • Parse: Adverb/Preposition
 • beyond
 • Root: πέραν
περαίνω
 • Meaning:
  • to accomplish successfully
  • to finish, bring to an end, complete
 • Forms:
  • περάνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • περανοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • περανθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
περαιτέρω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: further, longer, beyond
πέραν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • on the other side, across, beyond
  • with verbs of motion: over or across to
  • opposite, over against
  • overly, over much, beyond, farther side, farther over the other side
 • Forms:
  • πέρα Adverb
περάνῃ
περανθέντος
περανοῦσι, περανοῦσιν
πέρας
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • Of place:
   • end, limit, boundary, goal, end aimed at
   • farthest spot, farthest area
  • Of ceasing: end, conclusion, extinction, end of existence
  • as Adverb:
   • finally, in conclusion, further, furthermore
   • ultimately, in the end
  • πέρας γέ τοι = furthermore
 • Forms:
περᾶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: περάω
πέρας γέ τοι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: furthermore
πέρασι
περασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • finishing, end
  • exhausting (all effort) and coming to the end of a process
πέρατα
περάτῃ
περάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • traveller
  • wanderer
  • immigrant, migrant, emigrant
  • Literally
   • one who has come from the other side (i.e., the other side of the Euphrates)


    περάτης is the LXX translation from which we get "Hebrew"

πέρατι
πέρατος
περάτων
περάω
 • Meaning: to cross
 • Forms:
  • περiwn Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • περᾶσαι Verb: Aor Act Infin