ζέα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • spelt
  • one-seeded wheat, bread-corn, Triticum monococcum (an ancient wheat grown in poor soils)
  • the roof of a horse's mouth
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Isa. 28:25
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • ζέαν Noun: Acc Sing Fem
ζέαν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ζέα
ζειά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: one-seeded wheat
ζείδωρον
ζείδωρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fruitful, life-giving
 • Forms:
  • ζείδωρον Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • ζείδωρον Adj: Nom/Acc Sing Neut
ζέμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Hebrew:
 • Note: Also spelled ζέμμα (Ezek. 24:13)
 • Meaning:
  • lewdness
  • fermentation
 • Forms:
ζέοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ζέω
ζέουσαν
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • Root: ζέω
ζέουσι, ζέουσιν
 • Parse: Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ζέω
ζέσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ζέω
ζεστόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Root: ζεστός
ζεστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: boiled, hot
 • Forms:
  • ζεστόν Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • ζεστόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
ζεῦ
 • Parse: Noun: Voc Sing Masc
 • Root: ζεύς
ζεύγη
ζευγίζω
 • Active Meaning:
  • to yoke in pairs
  • to unite, join
 • Middle Meaning:
  • to become allied with
 • Forms:
  • ἐζευγίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ζεύγλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: loop or strap (into which a pair of animals were secured to a yoke)
 • Forms:
ζεῦγμα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • bridge, something used for joining
 • Forms:
  • ζεύγματος Noun: Gen Sing Neut
ζεύγματος
ζεύγνυμι
 • Meaning:
  • to join, connect, harness
  • to join with a yoke
  • to ready (a vehicle for land transport)
 • Forms:
  • ζεύγνυσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ζευχθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • ἐζευγμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
  • ἔζευξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔζευξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ζεύξας Part: 1Aor Act Nom Sing Masc
  • ζεύξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ζεύξει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ζεύξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ζεῦξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ζεύγνυσθαι
ζευγνύω
 • Note: Alternate form of ζεύγνυμι
 • Meaning:
  • to join, connect, harness
  • to join with a yoke
  • to ready (a vehicle for land transport)
ζεῦγος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a coupling, a brace, yoke
  • a pair
  • two
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMζεῦγοςζεύγη
GENζεύγουςζευγῶν
DATζεύγειζεύγεσι(ν)
ACCζεῦγοςζεύγη
ζεύγους
ζευκτηρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a fastening, band, tiller-rope
 • Forms:
ζευκτηρίας
ζεύξας
ζεύξατε
ζεύξει
ζεῦξον
ζευμάτων
 • Parse: Adj: Gen Plur MFN
 • Root: ζέμα
ζεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Zeus
 • Forms:
  • δία Noun: Acc Sing Masc
  • διΐ Noun: Dat Sing Masc
  • διός Noun: Gen Sing Masc
  • ζεῦ Noun: Voc Sing Masc
ζευχθείς
ζέω
 • Meaning:
  • to cook by boiling (food)
  • to be hot, fervent, seethe (in anger)
 • Forms:
  • ἔζεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ζέσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ζέοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ζέων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ζέουσι Part: Pres Act Dat Plur Masc
  • ζέουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc
  • ζέουσαν Part: Pres Act Gen Plur Fem
ζέων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ζέω