προσιδεῖν
προσιδοῦσ’
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Plur Fem
  • Part: Aor Act Dat Plur Masc/Neut
 • Note: Abbreviated form
 • Root: προσεῖδον
προσιέναι
προσίεντο
προσίεται
προσίημι
 • Meaning:
  • to send to, send toward
  • to allow to come to
  • to apply
προσιόντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: πρόσειμι
προσιόντας
προσιόντες
προσιόντος
προσιόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning: to be added to
 • Root: πρόσειμι
προσιστορεῖν
προσιστορέω
 • Meaning: to narrate besides
προσιών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: intruder
 • Forms: