προσγεγενημένων
προσγεγραμμένων
προσγελάσεται
προσγελάσῃ
προσγελάω
 • Meaning: to look laughing at, smile upon
 • Forms:
  • προσγελάσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • προσγελάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • προσγελῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
προσγελῶν
προσγένηται
προσγένοιτο
προσγενόμενος
προσγίνομαι
 • Meaning:
  • to be among
  • to attach (oneself) to (someone)
  • to join a community
  • to come or go to
 • Forms:
  • προσγεγενημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
  • προσγένηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • προσγενόμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
προσγράφω
 • Meaning: to write besides, add in writing, specify in writing
 • Forms:
  • προσγεγραμμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Neut