προσχαίρω
 • Meaning: to rejoice at, be glad
 • Forms:
  • προσέχαιρε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
προσχεεῖ
προσχέειν
προσχεεῖς
προσχέοντι
προσχεοῦσι, προσχεοῦσιν
πρόσχες
προσχέω
 • Meaning:
  • to pour to, pour on, pour out
  • to construct (a mound) by pouring out soil
 • Forms:
  • προσχεεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • προσχέειν Verb: Pres Act Infin
  • προσχεεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • προσχεοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • προσέχεαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • προσέχεε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • προσέχεον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • προσέχεον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
πρόσχημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: that which is held before; screen, cloak
προσχήματα
προσχήματος
προσχῇς, πρόσχῃς
προσχράω
 • Meaning:
  • Active:
   • to refuse to obey
  • Middle:
   • to put to use
   • to implement
 • Forms:
  • προσχρησάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
προσχρησάμενοι
πρόσχυσιν
πρόσχυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sprinkling, aspersion, a shedding forth
  • affusion (pouring liquid)
πρόσχωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a mound (raised for attacking a city)
  • a deposit made by water
προσχών
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to excel
 • Root: προέχω
προσχωρέω
 • Meaning:
  • to go over to
  • to side with and support
  • to desert to
  • to approach
 • Forms:
  • προσχωρῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • προσεχώρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • προσεχωρήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
προσχωρῆσαι