ἀντικαθίζομαι
ἀντικαθίζω
 • Meaning:
  • to cause to dwell in place of the previous dwellers
  • to substitute, place instead of
  • to sit or lie over against
 • Forms:
  • ἀντικαθίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀντεκάθισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
ἀντικαθίστημι
 • Active Meaning:
  • to present instead of (someone)
  • to raise up instead of (someone)
  • to replace, substitute
  • to set up, bring back again
 • Middle Meaning:
  • to stand up against
  • to confront
  • to set against, oppose, resist
 • Passive Meaning:
  • to put in another's place, reign in his stead
 • Forms:
  • ἀντικαταστήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀντικατέστησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀντικατέστητε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
ἀντικαλέσωσι, ἀντικαλέσωσιν
ἀντικαλέω
 • Meaning: to invite in return, bid again
 • Forms:
  • ἀντικαλέσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀντικαλέσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
ἀντικαταβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw down, overthrow
ἀντικαταλλάσσομαι
 • Middle Meaning:
  • to exchange
  • to be comparable in value
  • to pay
 • Passive Meaning:
  • to be transferred to
 • Forms:
  • ἀντικαταλλασσόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἀντικαταλλασσόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
ἀντικαταλλασσόμενοι
ἀντικαταλλασσόμενον
ἀντικαταστήσεται
ἀντικατέστησε, ἀντικατέστησεν
ἀντικατέστητε
ἀντίκειμαι
 • Meaning:
  • to be unfavourable
  • to be established as recompense
  • to lie opposite, oppose, be contrary
  • to resist, be an adversary, act as an opponent of (someone)
  • to assume a certain attitude toward (someone)
 • Forms:
  • ἀντικειμένους Part: Pres/Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
  • ἀντικειμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
  • ἀντικείμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἀντικείμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἀντικείμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἀντικειμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • ἀντικείμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ἀντικειμένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
  • ἀντικειμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • ἀντίκεισαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἀντικεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀντίκειται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀντικείσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
ἀντικείμενα
ἀντικείμενοι
ἀντικειμένοις
ἀντικείμενον
ἀντικείμενος
ἀντικειμένου
ἀντικειμένους
ἀντικειμένῳ
ἀντικειμένων
ἀντίκεισαι
ἀντικεῖσθαι
ἀντικείσομαι
ἀντίκειται
ἀντικνήμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: shin
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀντικνήμιονἀντικνήμια
GENἀντικνημίουἀντικνημίων
DATἀντικνημίῳἀντικνημίοις
ACCἀντικνήμιονἀντικνήμια
ἀντικρινόμενος
ἀντικρινοῦμαι
ἀντικρίνω
 • Meaning:
  • to contend against, struggle against
  • to judge in turn
  • to compare, match
 • Forms:
  • ἀντικρινόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἀντικρινοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
ἀντικρύ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: opposite, before, over against
ἄντικρυς
 • Parse: Adverb and/or Preposition
 • Meaning: opposite, before, over against, directly opposite