ἀντιβάλλετε
ἀντιβάλλω
 • Meaning:
  • to present for consideration
  • to think over, weigh up
  • to put against, place against, bandy about, throw against
 • Forms:
  • ἀντιβάλλετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀντιβάλλων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἀντιβάλλων
ἀντιβλέπω
 • Meaning: to look at (someone)
ἀντιβολέω
 • Meaning: to meet by chance
ἀντιβολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: confrontation, comparison, collation
 • Forms: