συνέξει
συνεξεκέντησε
συνεξεκέντησεν
συνεξελεύσεται
συνεξελθούσης
συνεξεπολέμησε
συνεξεπορεύοντο
συνεξέρχομαι
συνεξῆλθον
συνεξορμάτωσαν
συνεξορμάω
συνέξουσι
συνέξουσιν