συνεργεῖ
συνεργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be a co-worker
  • to co-operate, team-working
  • to work together with
  • to assist
 • Cognates: ἀγαθοεργέω, ἐνεργέω, ἐργέω
 • Forms:
  • συνεργήσασαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
  • συνεργεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • συνεργοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • συνεργοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • συνεργοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • συνήργει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
συνεργήσασαν
συνεργοί
συνεργόν
συνεργός
συνεργοῦντες
συνεργοῦντι
συνεργοῦντος
συνεργούς
συνεργῷ
συνεργῶν
συνερείδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to meet in close conflict
συνερίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to contend together with (someone), join in contending together, encounter
 • Forms:
  • συνερίσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
συνερίσαντες
συνέρχεσθαι
συνέρχεσθε
συνέρχεται
συνέρχησθε
συνέρχομαι
συνερχόμενοι
συνερχομένων
συνέρχονται