συνέδησε
συνέδησεν
συνεδήχθησαν
συνέδραμε
συνέδραμεν
συνέδραμον
συνέδρευε
συνεδρεύεις
συνεδρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sit together, sit in the midst of, sit among, be in the presence of
  • to sit in council
  • to act as a councillor
  • to deliberate, judge, deem
 • Cognates: ἐνεδρεύω, παρεδρεύω, προσεδρεύω, συνεδρεύω
 • Forms:
  • συνέδρευε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • συνεδρεύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • συνήδρευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
συνέδρια 
συνεδρία 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • council, a sitting together, a circle of friends
  • conference for discussion
 • Forms:
  • συνεδρίας Noun: Gen Sing Fem
  • συνεδρίᾳ Noun: Dat Sing Fem
συνεδρίᾳ 
συνεδριάζει
συνεδριάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sit together, sit among
  • to sit in council, meet in council
  • to keep company and close relationship
 • Forms:
  • συνεδριάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
συνεδρίας
συνεδρίοις
συνέδριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • council, assembly, a joint session
  • an official group gathered to discuss something and make a decision
 • Forms:
  • συνέδρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • συνεδρίοις Noun: Dat Plur Neut
  • συνεδρίου Noun: Gen Sing Neut
  • συνεδρίῳ Noun: Dat Sing Neut
συνεδρίου
συνεδρίῳ
σύνεδρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • sitting with others in council
  • Substantive:
   • member of a council, council member
 • Forms:
  • συνέδρων Adj: Gen Plur Masc
συνέδρων