συνέβαινεν
συνέβαινον
συνέβαλε
συνέβαλεν
συνεβάλετο
συνέβαλλεν
συνέβαλλον
συνέβαλον
συνέβη
συνεβίβασαν
συνεβίβασε
συνεβίβασεν
συνεβλήθη
συνεβούλευσα
συνεβούλευσαν
συνεβουλεύσαντο
συνεβουλεύσατο
συνεβούλευσε
συνεβούλευσεν
συνεβράβευσαν