συνᾶραι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: συναίρω
συναρεῖς
συναριθμέω
συναριθμήσεται
συναρμόζω
συναρμολογέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fit together, join together
 • Forms:
  • συναρμολογουμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • συναρμολογούμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
συναρμολογουμένη
συναρμολογούμενον
συναρπάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to catch up
   • to take up
   • to seize and carry clean away
   • to grasp
   • to snatch together
   • Mentally: to captivate, e.g., "captivate by her eyelids" (Prov 6:25)
  • Passive:
   • to be taken by force
   • to be captivated
 • Cognates: ἀναρπάζω, ἁρπάζω, διαρπάζω, ἐξαρπάζω, συναρπάζω
 • Forms:
  • συναρπάσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • συναρπασθέντος Part: Pres Act Gen Sing Neut
  • συναρπασθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc
  • συναρπασθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • συνηρπάκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
  • συνήρπασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
συναρπάσαντες
συναρπασθέντος
συναρπασθέντων
συναρπασθῇς
συναρχία
Feminine
 SingularPlural
NOMσυναρχίασυναρχίαι
GENσυναρχίαςσυναρχιῶν
DATσυναρχίᾳσυναρχίαις
ACCσυναρχίανσυναρχίας
VOCσυναρχίασυναρχίαι
συναρχίαν