συναχθέν
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing
  • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: συνάγω
συναχθέντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Neut
  • Verb: Aor Pass Part Acc Masc
 • Root: συνάγω
συναχθέντας
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: συνάγω
συναχθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: συνέχω
συναχθέντων
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: συνέχω
συναχθῇ
συναχθῆναι
συναχθῇς
συναχθήσεσθε
συναχθήσεται
συναχθήσῃ
συναχθήσομαι
συναχθήσονται
συνάχθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: συνέχω
συναχθήτω
συναχθήτωσαν
συναχθῶμεν
συναχθῶσιν