σύμπτωμα
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
    • a chance, casualty, chance event, chance happening
    • (in bad sense) a mishap, mischance, calamity
    • sign, indication, symptom
  • Forms:
συμπτώματος
συμπτωμάτων