προσθείη, προσθείῃ
προσθεῖναι
προσθείς
προσθεῖσα
πρόσθεμα
προσθέμενοι
προσθέμενος
πρόσθεν
πρόσθες
πρόσθεσις
Feminine
 SingularPlural
NOMπρόσθεσιςπροσθέσεις
GENπροσθέσεωςπροσθέσεων
DATπροσθέσειπροσθέσεσι(ν)
ACCπρόσθεσι(ν)προσθέσεις
προσθέτω
προσθέω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to run toward
  • Cognates: ἐπιπροσθέω
  • Forms:
    • προσθῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
    • προσθῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
προσθῇ
προσθῇς
προσθήσει
προσθήσεις
προσθήσεσθε
προσθήσεται
προσθήσετε
προσθήσῃ
προσθῆσθε
προσθήσομεν
προσθήσουσιν
προσθήσω
προσθήσωσιν
προσθῆτε
προσθλίβω
προσθῶ
προσθώμεθα
προσθῶμεν
προσθῶσι
προσθῶσιν