πέρα
περαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to accomplish, finish, bring to an end
 • Forms:
  • περάνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • περανοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • περανθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
περαιτέρω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: further, longer, beyond
πέραν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • on the other side, across, beyond
  • with verbs of motion: over or across to
  • opposite, over against
  • overly, over much, beyond, farther (other) side, over
 • Cognates: ἀντιπέραν, πέραν
 • Forms:
  • πέρα Adverb
περάνῃ
περανθέντος
περανοῦσιν
πέρας
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • Of place: end, limit, boundary
  • Of ceasing: end, conclusion
  • as Adverb: finally, in conclusion, further, furthermore
 • Forms:
  • πέρασι Noun: Dat Plur Neut
  • πέρατα Noun: Acc Plur Neut
  • πέρατι Noun: Dat Sing Neut
  • πέρατος Noun: Gen Sing Neut
  • περάτων Noun: Gen Plur Neut
περᾶσαι
πέρασι
περασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: finishing, end
πέρατα
top
περάτῃ
περάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: traveller, wanderer, migrant
 • Forms:
  • περάτῃ Noun: Dat Sing Masc
πέρατι
πέρατος
περάτων
περάω