πέρα
περαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to accomplish successfully
  • to finish, bring to an end, complete
 • Forms:
  • περάνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • περανοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • περανθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
περαιτέρω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: further, longer, beyond
πέραν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • on the other side, across, beyond
  • with verbs of motion: over or across to
  • opposite, over against
  • overly, over much, beyond, farther (other) side, over
 • Cognates: ἀντιπέραν, πέραν
 • Forms:
  • πέρα Adverb
περάνῃ
περανθέντος
περανοῦσιν
πέρας
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • Of place:
   • end, limit, boundary, goal, end aimed at
   • farthest spot, farthest area
  • Of ceasing: end, conclusion, extinction, end of existence
  • as Adverb:
   • finally, in conclusion, further, furthermore
   • ultimately, in the end
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπέραςπέρατα
GENπέρατοςπεράτων
DATπέρατιπέρασι
ACCπέραςπέρατα
 • Forms:
  • πέρασι Noun: Dat Plur Neut
  • πέρατα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • πέρατι Noun: Dat Sing Neut
  • πέρατος Noun: Gen Sing Neut
  • περάτων Noun: Gen Plur Neut
 • περᾶσαι
  πέρασι
  περασμός
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • finishing, end
   • exhausting (all effort) and coming to the end of a process
  πέρατα
  περάτῃ
  περάτης
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: traveller, wanderer, immigrant, migrant
  • Forms:
   • περάτῃ Noun: Dat Sing Masc
  πέρατι
  πέρατος
  περάτων
  περάω