καταυγάζειν
καταυγάζω
  • Meaning:
    • to shine upon, illuminate, illumine
    • to shine brightly
  • Forms:
    • καταυγάζειν Verb: Pres Act Infin
    • κατηύγαζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing