καταθαρσέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be encouraged
 • Cognates: καταπτήσσω, θαρσέω
 • Forms:
  • κατεθάρσησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταθαρσύνω
κατάθεμα
Neuter
 SingularPlural
NOMκατάθεμακαταθέματα
GENκαταθέματοςκαταθεμάτων
DATκαταθέματικαταθέμασι(ν)
ACCκατάθεμακαταθέματα
καταθεματίζειν
καταθεματίζω
καταθέματος
καταθέσθαι
καταθλάσαι
καταθλᾶσθαι
καταθλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to crush into small pieces, pulverize, break
 • Cognates: θλάω, καταθλάω, συνθλάω
 • Forms:
  • καταθλάσαι Verb: Aor Act Infin
  • κατέθλασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • καταθλᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
κατάθου
καταθύμια
καταθύμιον
καταθύμιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • according to one's mind
   • in the mind or thoughts
  • Substantival:
   • desires
 • Forms:
  • καταθύμια Adj: Acc Plur Neut
  • καταθύμιον Adj: Acc Sing Neut