ἐξαμαρτάνει
ἐξαμαρτάνοντες
ἐξαμαρτάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sin, do wrong
  • to commit sin (against someone)
  • to miss (a target)
  • to cause to sin
 • Cognates: ἁμαρτάνω, διαμαρτάνω, ἐφαμαρτάνω, ἐξαμαρτάνω, προαμαρτάνω
 • Forms:
  • ἐξαμαρτάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐξαμαρτάνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐξαμαρτῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξήμαρτεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξήμαρτες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξημάρτομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐξήμαρτον Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἐξαμαρτῆσαι
ἐξαμβλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cause to miscarry
ἑξάμηνον
ἑξάμηνος