ᾄσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ᾄδω
ἀσωμάτοις
ἀσώματον
ἀσώματος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: bodiless, disembodied, incorporeal
 • Forms:
ᾄσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: ᾄδω
ἀσωτία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: luxury, debauchery, dissipation, wastefulness, profligacy, incorrigibility, unsavedness, extravagancy
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀσωτίαἀσωτίαι
GENἀσωτίαςἀσωτιῶν
DATἀσωτίᾳἀσωτίαις
ACCἀσωτίανἀσωτίας
ἀσωτίαν
ἀσωτίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀσωτία
ἀσώτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: luxurious, debauched, profligate, indulging in luxury and extravagance
 • Forms:
ἀσώτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: dissolutely, riotous