ἀσπάζεσθαι
ἀσπάζεται
ἀσπάζομαι
 • Present
 • ἀσπάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
 • ἀσπάζεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • ἀσπαζομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • ἀσπαζομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • ἀσπάζονται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • ἀσπάζου Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Sing
 • Imperfect
 • ἠσπάζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἀσπασόμενοι Verb: Fut Mid Deponent Part Nom Plur Masc
 • ἀσπασομένους Verb: Fut Mid Part Acc Plur Masc
 • Aorist
 • ἄσπασαι Verb: Aor Mid Deponent Imperative 2nd Sing
 • ἀσπασάμενοι Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Plur Masc
 • ἀσπασάμενος Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
 • ἀσπάσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἀσπάσασθε Verb: Aor Mid Deponent Imperative 2nd Plur
 • ἀσπάσησθε Verb: Aor Mid Deponent Subj 2nd Plur
 • ἠσπάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἠσπάσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • Perfect
ἀσπαζομένην
ἀσπαζομένων
ἀσπάζονται
ἀσπάζου
ἀσπάλαθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: aspalathus, spinous shrub, camel's thorn fragrance
 • Concord: Sir 24:15
ἀσπάλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: blind-rat, Spalax typhlus, mole (Lev. 11:30)
ἄσπασαι
ἀσπασάμενοι
ἀσπασάμενος
ἀσπάσασθαι
ἀσπάσασθε
ἀσπάσησθε
ἀσπασμόν
ἀσπασμός
Masculine
 SingularPlural
NOMἀσπασμόςἀσπασμοί
GENἀσπασμοῦἀσπασμῶν
DATἀσπασμῷἀσπασμοῖς
ACCἀσπασμόνἀσπασμούς
VOCἀσπασμέἀσπασμοί
ἀσπασμοῦ
ἀσπασμούς
ἀσπασόμενοι
ἀσπασομένους
ἀσπίδα
ἀσπίδας
ἀσπίδες
ἀσπίδι
ἀσπιδίσκαις
ἀσπιδίσκας
ἀσπιδίσκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: shield, small shield, disk, boss
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀσπιδίσκηἀσπιδίσκαι
GENἀσπιδίσκηςἀσπιδισκῶν
DATἀσπιδίσκῃἀσπιδίσκαις
ACCἀσπιδίσκηνἀσπιδίσκας
VOCἀσπιδίσκηἀσπιδίσκαι
ἀσπίδος
ἀσπίδων
ἄσπιλοι
ἄσπιλον
ἄσπιλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unblemished, spotless, without spot, unspotted
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄσπιλοςἄσπιλον
GENἀσπίλου
DATἀσπίλῳ
ACCἄσπιλον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄσπιλοιἄσπιλα
GENἀσπίλων
DATἀσπίλοις
ACCἀσπίλουςἄσπιλα
ἀσπίλου
ἀσπίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • asp, Egyptian cobra, snake
  • shield, a buckler (made of copper)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀσπίςἀσπίδες
GENἀσπίδοςἀσπίδων
DATἀσπίδιἀσπίσι
ACCἀσπίδαἀσπίδας
ἄσπλαγχνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: merciless
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄσπλαγχνοςἄσπλαγχνον
GENἀσπλάγχνου
DATἀσπλάγχνῳ
ACCἄσπλαγχνον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄσπλαγχνοιἄσπλαγχνα
GENἀσπλάγχνων
DATἀσπλάγχνοις
ACCἀσπλάγχνουςἄσπλαγχνα
ἄσπονδοι
ἄσπονδος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: irreconcilable, without libation, truceless, implacable, truce-breaker
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄσπονδοςἄσπονδον
GENἀσπόνδου
DATἀσπόνδῳ
ACCἄσπονδον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄσπονδοιἄσπονδα
GENἀσπόνδων
DATἀσπόνδοις
ACCἀσπόνδουςἄσπονδα
ἀσπόνδους