ἀσπάζεσθαι
ἀσπάζεται
ἀσπάζομαι
 • Meaning: to greet, welcome, embrace, salute, pay one's respects
 • Forms:
Present
 • ἀσπάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀσπάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀσπαζομένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἀσπαζομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἀσπάζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἀσπάζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
Imperfect
 • ἠσπάζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • ἀσπασόμενοι Part: Fut Mid Nom Plur Masc
 • ἀσπασομένους Part: Fut Mid Acc Plur Masc
Aorist
 • ἄσπασαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἀσπασάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • ἀσπασάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἀσπάσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἀσπάσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἀσπάσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • ἠσπάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἠσπάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
Perfect
ἀσπαζομένην
ἀσπαζομένων
ἀσπάζονται
ἀσπάζου
ἀσπάλαθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: aspalathus, spinous shrub, camel's thorn fragrance
 • Concord: Sir 24:15
ἀσπάλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: blind-rat, Spalax typhlus, mole
 • Concord: Lev. 11:30
 • Forms:
ἄσπασαι
ἀσπασάμενοι
ἀσπασάμενος
ἀσπάσασθαι
ἀσπάσασθε
ἀσπάσησθε
ἀσπασμόν
ἀσπασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: greeting, salutation
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀσπασμόςἀσπασμοί
GENἀσπασμοῦἀσπασμῶν
DATἀσπασμῷἀσπασμοῖς
ACCἀσπασμόνἀσπασμούς
VOCἀσπασμέἀσπασμοί
ἀσπασμοῦ
ἀσπασμούς
ἀσπασόμενοι
ἀσπασομένους
ἀσπίδα
ἀσπίδας
ἀσπίδες
ἀσπίδι
ἀσπιδίσκαις
ἀσπιδίσκας
ἀσπιδίσκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: shield, small shield, disk, boss
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀσπιδίσκηἀσπιδίσκαι
GENἀσπιδίσκηςἀσπιδισκῶν
DATἀσπιδίσκῃἀσπιδίσκαις
ACCἀσπιδίσκηνἀσπιδίσκας
VOCἀσπιδίσκηἀσπιδίσκαι
ἀσπίδος
ἀσπίδων
ἄσπιλοι
ἄσπιλον
ἄσπιλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unblemished, spotless, without spot, unspotted
 • Forms:
ἀσπίλου
ἀσπίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • asp, Egyptian cobra, snake
  • shield, a buckler (made of copper)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀσπίςἀσπίδες
GENἀσπίδοςἀσπίδων
DATἀσπίδιἀσπίσι
ACCἀσπίδαἀσπίδας
ἄσπλαγχνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: merciless
 • Forms:
ἄσπονδοι
ἄσπονδος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: irreconcilable, without libation, truceless, implacable, truce-breaker
 • Forms:
ἀσπόνδους