ἀσπάζεσθαι
ἀσπάζεται
ἀσπάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning: to greet, welcome, embrace, salute, pay one's respects
 • Cognates: ἀντασπάζομαι, ἀπασπάζομαι, ἀσπάζομαι
 • Forms:
  • ἀσπάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
  • ἀσπάζεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἀσπαζομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • ἀσπαζομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • ἀσπάζονται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • ἀσπάζου Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Sing
  • ἄσπασαι Verb: Aor Mid Deponent Imperative 2nd Sing
  • ἀσπασάμενοι Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Plur Masc
  • ἀσπασάμενος Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
  • ἀσπάσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἀσπάσασθε Verb: Aor Mid Deponent Imperative 2nd Plur
  • ἀσπάσησθε Verb: Aor Mid Deponent Subj 2nd Plur
  • ἀσπασόμενοι Verb: Fut Mid Deponent Part Nom Plur Masc
  • ἀσπασομένους Verb: Fut Mid Part Acc Plur Masc
  • ἠσπάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἠσπάσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἠσπάζοντο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
ἀσπαζομένην
ἀσπαζομένων
ἀσπάζονται
ἀσπάζου
ἀσπάλαθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: aspalathus, spinous shrub, camel's thorn fragrance
 • Concord: Sir 24:15
ἀσπάλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: blind-rat, Spalax typhlus, mole (Lev. 11:30)
ἄσπασαι
ἀσπασάμενοι
ἀσπασάμενος
ἀσπάσασθαι
ἀσπάσασθε
ἀσπάσησθε
ἀσπασμόν
ἀσπασμός
ἀσπασμοῦ
ἀσπασμούς
ἀσπασόμενοι
ἀσπασομένους
ἀσπίδα
ἀσπίδας
ἀσπίδες
ἀσπίδι
ἀσπιδίσκαις
ἀσπιδίσκας
ἀσπιδίσκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: shield, small shield, disk, boss
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀσπιδίσκηἀσπιδίσκαι
GENἀσπιδίσκηςἀσπιδισκῶν
DATἀσπιδίσκῃἀσπιδίσκαις
ACCἀσπιδίσκηνἀσπιδίσκας
VOCἀσπιδίσκηἀσπιδίσκαι
ἀσπίδος
ἀσπίδων
ἄσπιλοι
ἄσπιλον
ἄσπιλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unblemished, spotless, without spot, unspotted
 • Forms:
  • ἄσπιλοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἄσπιλον Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • ἀσπίλου Adj: Gen Sing Masc
ἀσπίλου
ἀσπίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • asp, Egyptian cobra, snake
  • shield, a buckler (made of copper)
 • Forms:
  • ἀσπίδα Noun: Acc Sing Fem
  • ἀσπίδας Noun: Acc Plur Fem
  • ἀσπίδες Noun: Nom Plur Fem
  • ἀσπίδι Noun: Dat Sing Fem
  • ἀσπίδος Noun: Gen Sing Fem
  • ἀσπίδων Noun: Gen Plur Fem
ἄσπλαγχνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: merciless
ἄσπονδοι
ἄσπονδος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: irreconcilable, without libation, truceless, implacable, truce-breaker
 • Forms:
  • ἄσπονδοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀσπόνδους Adj: Acc Plur Masc
ἀσπόνδους