ἀσκεῖν
ἀσκέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to practice, engage in, elaborate, train, exercise, work out
  • to work skilfully
  • to observe duly
 • Forms:
  • ἀσκεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀσκουμένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
  • ἀσκοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • ἀσκοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀσκοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • ἀσκῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing, contracted form
  • ἠσκοῦμεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
ἀσκήσεως
ἄσκησιν
ἄσκησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: exercise, practice, training
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἄσκησιςἀσκήσεις
GENἀσκήσεωςἀσκήσεων
DATἀσκήσειἀσκήσεσι(ν)
ACCἄσκησινἀσκήσεις
ἀσκητάς
ἀσκητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who practices (something), someone who habitually performs (something)
 • Forms:
  • ἀσκητάς Noun: Acc Plur Masc
ἀσκοί
ἀσκόν
ἀσκοπυτίνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: leather canteen, leather bottle, bota
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀσκοπυτίνηἀσκοπυτίναι
GENἀσκοπυτίνηςἀσκοπυτινῶν
DATἀσκοπυτίνῃἀσκοπυτίναις
ACCἀσκοπυτίνηνἀσκοπυτίνας
VOCἀσκοπυτίνηἀσκοπυτίναι
ἀσκοπυτίνην
ἀσκός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: leather bottle (for liquid), leather bag, a skin or hide made into a bag, esp. wineskin, bota bag, canteen
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀσκόςἀσκοί
GENἀσκοῦἀσκῶν
DATἀσκῷἀσκοῖς
ACCἀσκόνἀσκούς
VOCἀσκέἀσκοί
ἀσκοῦ
ἀσκουμένην
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: ἀσκέω
ἀσκοῦντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: ἀσκέω
ἀσκούς
ἀσκοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀσκέω
ἄσκυλτον
ἄσκυλτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: not tortured, untroubled, undisturbed, unmoved
 • Forms:
ἀσκῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing, contracted form
 • Root: ἀσκέω
ἀσκῷ