ἀσεβεῖ
ἀσέβεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ungodliness, impiety, profaneness, iniquity, injustice
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀσέβειαἀσέβειαι
GENἀσεβείαςἀσεβειῶν
DATἀσεβείᾳἀσεβείαις
ACCἀσέβειανἀσεβείας
ἀσεβείᾳ
ἀσέβειαι
ἀσεβείαις
ἀσέβειαν
ἀσεβείας
ἀσεβεῖν
ἀσεβεῖς
ἀσεβεῖτε
ἀσεβειῶν
ἀσεβές
ἀσεβέσι
ἀσεβέσιν
ἀσεβέστατε
ἀσεβέω
 • Present
 • ἀσεβεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἀσεβεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀσεβοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἠσέβουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Future
 • ἀσεβήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἀσεβῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀσεβήσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • ἀσεβήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • ἀσεβήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀσεβήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ἠσέβησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠσεβήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἠσέβησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠσέβησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠσεβήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἠσέβησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀσεβήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀσεβήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Perfect
 • ἠσεβήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἠσεβηκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Neut
ἀσεβῆ
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀσεβής
ἀσέβημα
Neuter
 SingularPlural
NOMἀσέβημαἀσεβήματα
GENἀσεβήματοςἀσεβημάτων
DATἀσεβήματιἀσεβήμασι(ν)
ACCἀσέβημαἀσεβήματα
ἀσεβήματα
ἀσεβής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: irreverent, impious, ungodly, godless, unholy, profane, sacrilegious
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀσεβήςἀσεβές
GENἀσεβοῦς
DATἀσεβεῖ
ACCἀσεβῆἀσεβές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀσεβεῖςἀσεβῆ
GENἀσεβῶν
DATἀσεβέσι(ν)
ACCἀσεβεῖςἀσεβῆ
 • Comparatives & Superlatives
 • ἀσεβέστατε Adj: Voc Sing Masc Superlative
ἀσεβῆσαι
ἀσεβήσαντα
ἀσεβήσαντας
ἀσεβήσας
ἀσεβήσει
ἀσεβήσῃ
ἀσεβήσῃς
ἀσεβήσω
ἀσεβοῦς
ἀσεβοῦσιν
ἀσεβῶν
ασεδεκ
 • Parse: Transliteration of Hebrew noun
 • Hebrew:
 • Meaning: city of justice, city of destruction
 • Concord: Isa 19:18
ἀσέλγεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: licentiousness, debauchery, sensuality, filthy, lasciviousness, wantonness, insolence
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀσέλγειαἀσέλγειαι
GENἀσελγείαςἀσελγειῶν
DATἀσελγείᾳἀσελγείαις
ACCἀσέλγειανἀσελγείας
ἀσελγείᾳ
ἀσελγείαις
ἀσέλγειαν
ἀσελγείας
ἀσελγέσι
ἀσελγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: licentious, wanton, brutal, lewd
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀσελγήςἀσελγές
GENἀσελγοῦς
DATἀσελγεῖ
ACCἀσελγῆἀσελγές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀσελγεῖςἀσελγῆ
GENἀσελγῶν
DATἀσελγέσι(ν)
ACCἀσελγεῖςἀσελγῆ
ασελισι
 • Parse: Transliterated Hebrew word
 • Hebrew:
 • Meaning: the third (in rank)
 • Concord: Jer. 38:14 (MT); 45:14 (LXX)