ἀσεβεῖ
ἀσέβεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ungodliness, impiety, profaneness, iniquity, injustice
 • Forms:
  • ἀσέβειαι Noun: Nom Plur Fem
  • ἀσεβείαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀσέβειαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀσεβείας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
  • ἀσεβειῶν Noun: Gen Plur Fem
  • ἀσεβείᾳ Noun: Dat Sing Fem
ἀσεβείᾳ
ἀσέβειαι
ἀσεβείαις
ἀσέβειαν
ἀσεβείας
ἀσεβεῖν
ἀσεβεῖς
ἀσεβεῖτε
ἀσεβειῶν
ἀσεβές
ἀσεβέσι
ἀσεβέσιν
ἀσεβέστατε
ἀσεβέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to perform impious deeds, be impious, live ungodly, act profanely, sin against the gods
 • Cognates: ἀσεβέω, εὐσεβέω, θεοσεβέω, δυσσεβέω
 • Forms:
  • ἀσεβεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀσεβεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἀσεβῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀσεβήσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • ἀσεβήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἀσεβήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀσεβήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀσεβήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ἀσεβήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀσεβοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἠσεβήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἠσεβηκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Neut
  • ἠσέβησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠσεβήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἠσέβησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠσέβησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠσεβήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἠσέβησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠσέβουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
ἀσεβῆ
ἀσέβημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: impious deed, profane act, sacrilege
 • Cognates: ἀσέβημα, δυσσέβημα, σέβημα
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMἀσέβημαἀσεβήματα
  GENἀσεβήματοςἀσεβημάτων
  DATἀσεβήματιἀσεβήμασι(ν)
  ACCἀσέβημαἀσεβήματα
ἀσεβήματα
ἀσεβής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: irreverent, impious, ungodly, godless, unholy, profane, sacrilegious
 • Forms:
  • ἀσεβεῖ Adj: Dat Sing Masc
  • ἀσεβεῖς Adj: Nom Plur Masc
  • ἀσεβές Adj: Nom Sing Neut
  • ἀσεβέσι Adj: Dat Plur Masc
  • ἀσεβέσιν Adj: Dat Plur Masc
  • ἀσεβέστατε Adj: Voc Sing Masc Superlative
  • ἀσεβῆ Adj: Acc Sing Masc
  • ἀσεβοῦς Adj: Gen Sing Masc
  • ἀσεβῶν Adj: Gen Plur Masc
ἀσεβῆσαι
ἀσεβήσαντα
ἀσεβήσαντας
ἀσεβήσας
ἀσεβήσει
ἀσεβήσῃ
ἀσεβήσῃς
ἀσεβοῦς
ἀσεβοῦσιν
ἀσεβῶν
ασεδεκ
 • Parse: Transliteration of Hebrew noun
 • Hebrew:
 • Meaning: city of justice, city of destruction
 • Concord: Isa 19:18
ἀσέλγεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: licentiousness, debauchery, sensuality, filthy, lasciviousness, wantonness, insolence
 • Forms:
  • ἀσελγείας
   • Noun: Gen sing fem
   • Noun: Acc plur fem
  • ἀσελγείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀσελγείαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀσέλγειαν Noun: Acc Sing Fem
ἀσελγείᾳ
ἀσελγείαις
ἀσέλγειαν
ἀσελγείας
ἀσελγέσι
ἀσελγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: licentious, wanton, brutal, lewd
 • Forms:
  • ἀσελγέσι Adj: Dat Plur Masc/Fem/Neut
ασελισι
 • Parse: Transliterated Hebrew word
 • Hebrew:
 • Meaning: the third (in rank)
 • Concord: Jer. 38:14 (MT); 45:14 (LXX)