ἀποσυνάγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to recover from (something), cure
  • to help someone be freed from
  • to remove something troublesome
 • Forms:
  • ἀποσυνάξαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀποσυνάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀποσυνάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἀποσυνάγωγοι
ἀποσυνάγωγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: excommunicated, (put) out of the synagogue
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀποσυνάγωγοςἀποσυνάγωγον
GENἀποσυναγώγου
DATἀποσυναγώγῳ
ACCἀποσυνάγωγον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀποσυνάγωγοιἀποσυνάγωγα
GENἀποσυναγώγων
DATἀποσυναγώγοις
ACCἀποσυναγώγουςἀποσυνάγωγα
ἀποσυναγώγους
ἀποσυνάξαι
ἀποσυνάξει
ἀποσυνάξεις
ἀποσυνέχει
ἀποσυνέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hold, snare
 • Forms:
  • ἀποσυνέχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἀποσῦραι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
 • Root: ἀποσύρω
ἀποσυριεῖς
ἀποσυρίζω
ἀποσύρω