ἀποσυνάγω
ἀποσυνάγωγοι
ἀποσυνάγωγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: excommunicated, (put) out of the synagogue
 • Forms:
  • ἀποσυνάγωγοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀποσυναγώγους Adj: Acc Plur Masc
ἀποσυναγώγους
ἀποσυνάξαι
ἀποσυνάξει
ἀποσυνάξεις
ἀποσυνέχει
ἀποσυνέχω
ἀποσῦραι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
 • Root: ἀποσύρω
ἀποσυριεῖς
ἀποσυρίζω
ἀποσύρω