ἀποσφάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cut the throat of, kill
  • to slaughter (a whole group), slaughter indiscriminately
 • Cognates: ἀποσφάζω, κατασφάζω, σφάζω
 • Forms:
  • ἀποσφάξαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
ἀποσφάξαντας
ἀποσφενδονάω
ἀποσφράγισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: impression of a seal, seal, signet, signet ring