ἀποσβέννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to put out (a fire), extinguish, quench, wither
  • to cause to cease to exist, terminate existence
 • Cognates: ἀποσβέννυμι, κατασβέννυμι, σβέννυμι
 • Forms:
  • ἀποσβέννυται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποσβέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀποσβεσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
ἀποσβέννυται
ἀποσβέσει
ἀποσβεσθήσεται