ἀποσάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to unload, unharness, unsaddle, unpack, take a load off
 • Note: alternate spelling of ἀποσάττω
ἀποσάττω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to unload, unharness, unsaddle, unpack, take a load off
 • Cognates: ἐπισάττω
 • Forms:
  • ἀπέσαξε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing