ἀποσάσσω
  • Meaning:
    • to unload, unharness, unsaddle, unpack, take a load off
  • Note: alternate spelling of ἀποσάττω
ἀποσάττω
  • Meaning: to unload, unharness, unsaddle, unpack, take a load off
  • Forms:
    • ἀπέσαξε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing