αἰών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • eternity, lifetime, life, age, course, eternal, forever
  • a long stretch of future time
  • the remote past
  • a long time in the past and the future
 • Forms:
  • αἰῶνα Noun: Acc Sing Masc
  • αἰῶνας Noun: Acc Plur Masc
  • αἰῶνες Noun: Nom Plur Masc
  • αἰῶνι Noun: Dat Sing Masc
  • αἰῶνος Noun: Gen Sing Masc
  • αἰώνων Noun: Gen Plur Masc
  • αἰῶσι Noun: Dat Plur Masc
  • αἰῶσιν Noun: Dat Plur Masc
top
αἰῶνα
αἰῶνας
αἰῶνες
top
αἰῶνι
αἰώνια
αἰωνία
αἰωνίᾳ
αἰωνίαν
αἰωνίας
αἰώνιε
top
αἰώνιοι
αἰωνίοις
αἰώνιον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: αἰώνιος
αἰώνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • eternal, for ever, everlasting, perpetual
  • ancient, existing a long time, long past
 • Forms:
  • αἰώνια
   • Adj: Nom Sing Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • αἰωνία
   • Adj: Nom Sing Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • αἰωνίᾳ Adj: Dat Sing Fem
  • αἰωνίαν Adj: Acc Sing Fem
  • αἰωνίας Adj: Acc Plur Fem
  • αἰώνιε Adj: Voc Sing Masc
  • αἰώνιοι Adj: Nom Plur Masc
  • αἰωνίοις Adj: Dat Plur Masc
  • αἰώνιον
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • αἰωνίου Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
  • αἰωνίους Adj: Acc Plur Fem
  • αἰωνίῳ Adj: Dat Sing Masc
  • αἰωνίων Adj: Gen Plur Masc
αἰωνίου
top
αἰωνίους
αἰωνίῳ
αἰωνίων
αἰῶνος
αἰώνων
αἰῶσι
αἰῶσιν