αἰών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • eternity, lifetime, life, age, course, eternal, forever
  • a long stretch of future time
  • the remote past
  • a long time in the past and the future
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMαἰώναἰῶνες
GENαἰῶνοςαἰώνων
DATαἰῶνιαἰῶσι
ACCαἰῶνααἰῶνας
VOCαἰώναἰῶνες
αἰῶνα
αἰῶνας
αἰῶνες
αἰῶνι
αἰώνια
αἰωνία
αἰωνίᾳ
αἰωνίαν
αἰωνίας
αἰώνιε
αἰώνιοι
αἰωνίοις
αἰώνιον
αἰώνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • eternal, for ever, everlasting, perpetual
  • ancient, existing a long time, long past
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMαἰώνιοςαἰώνιον
GENαἰωνίου
DATαἰωνίῳ
ACCαἰώνιον
Plural
 MascFemNeut
NOMαἰώνιοιαἰώνια
GENαἰωνίων
DATαἰωνίοις
ACCαἰωνίουςαἰώνια
αἰωνίου
αἰωνίους
αἰωνίῳ
αἰωνίων
αἰῶνος
αἰώνων
αἰῶσι
αἰῶσιν