αἴφνης
αἰφνίδιον
αἰφνίδιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sudden, unexpected, unawares, unforeseen
 • Forms:
  • αἰφνίδιον Adj: Acc Sing Fem
  • αἰφνιδίου Adj: Gen Sing Fem
  • αἰφνιδίους Adj: Acc Plur Masc/Fem
αἰφνιδίου
αἰφνιδίους
αἰφνιδίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: suddenly, unexpectedly