ζυγά
ζυγίας
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Root: ζύγιος
ζύγιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: yoked
 • Forms:
  • ζυγίας Adj: Gen Sing Fem
  • ζυγίας Adj: Acc Plur Fem
ζυγοί
ζυγοῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ζυγός
ζυγόν
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Masc
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ζυγός
scale
ζυγός
ζυγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Neut
 • Meaning:
  • balance scales
  • pair of balances, a balance beam
  • yoke, a coupling
  • oarsmen's benches joining (the opposite sides of a boat)
 • Forms:
ζυγοστάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: public weigher, person in charge of weights
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMζυγοστάτηςζυγοστάται
GENζυγοστάτουζυγοστατῶν
DATζυγοστάτῃζυγοστάταις
ACCζυγοστάτηνζυγοστάτας
ζυγοῦ
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ζυγός
ζυγόω
 • Meaning: to yoke together, link together, join together
 • Forms:
  • ἐζυγωμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
ζυγῷ
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ζυγός
ζῦθον
ζῦθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: beer, barley beer
ζύμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: leaven, yeast, ferment
 • Forms:
ζύμῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ζύμη
ζύμην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ζύμη
ζύμης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ζύμη
ζυμίταις
ζυμίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: leavened
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMζυμίτηςζυμίται
GENζυμίτουζυμιτῶν
DATζυμίτῃζυμίταις
ACCζυμίτηνζυμίτας
ζυμοῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζυμόω
ζύμομαι
ζυμόω
 • Active Meaning:
  • to leaven
  • to cause to ferment
 • Passive Meaning:
  • to be leavened
  • to ferment
 • Forms:
  • ἐζυμώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐζυμωμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ἐζυμωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ζυμοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ζύμομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ζυμωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
ζυμωθῆναι
ζυμωτόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ζυμωτός
ζυμωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fermented, leavened
 • Forms:
  • ζυμωτόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
ζῦτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: beer