τῷ
  • Parse: Definite article: Dat Sing Masc/Neut
  • Root:
τώδε
  • Parse: Demonstrative Pronoun: Nom/Acc Dual MFN
  • Root: ὅδε
τῷδε
  • Parse: Demonstrative Pronoun: Dat Sing Masc/Neut
  • Root: ὅδε
τῶν
  • Parse: Definite article: Gen Plur MFN
  • Root:
τῶνδε
  • Parse: Demonstrative Pronoun: Gen Plur MFN
  • Root: ὅδε