συσπαράσσω
 • Meaning: to convulse violently, pull about, throw down
 • Forms:
  • συνεσπάραξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
συσπάω
 • Active Meaning:
  • to pull together, draw together, draw up
  • to shrink, contract
 • Passive Meaning:
  • to be shriveled up
 • Forms:
  • συνεσπάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • συσπῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
συσπῶν